Usługi leśne

Pozyskanie drewna

Dysponujemy maszynami wielooperacyjnymi typu harwester, co pozwala na szybką realizację prac. Ponadto dysponujemy brygadą pilarzy. Prace pozyskaniowe prowadzimy w każdej fazie wieku – od przecinek w najmłodszych fazach rozwojowych lasu po zręby zupełne.

Zrywka drewna

W pełni zmechanizowana, wysokowydajna, realizowana przez maszyny typu forwarder, jak i ciągniki z przyczepami nasiębiernymi. Oferujemy także zrywkę karpiny oraz pozostałości pozrębowych, czy wyciętych samosiewów. Zrywki dłużyc dokonujemy ciągnikiem z wciągarką linową.

Ścinka i pielęgnacja drzew trudnych

Dokonujemy usuwania oraz formowania drzew trudnych metodami linowymi oraz przy użyciu podnośnika koszowego.

Sadzenie lasu

Mechaniczne realizowane przy pomocy trzech sadzarek, co daje dużą zdolność i pozwala na szybkie przeprowadzenie prac. Ręczne sadzenia realizujemy w terenach trudniej dostępnych.

Orki

Przygotowujemy powierzchnie do odnowienia i zalesienia poprzez przygotowanie gleby w bruzdy pługami leśnymi.

Rozdrabnianie

Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi na terenach do odnowienia lub karczowanych. Rozdrabniacz pozwala też na usuwanie rozprzestrzeniających się samosiewów na terenach odsłoniętych.

Karczowanie

Wyrywanie pniaków przy użyciu koparki wraz ze zwózką z powierzchni.

Zrębkowanie

Organizujemy zrębkowanie przy użyciu wysokowydajnych rębaków leśnych.

Grodzenie upraw

Zabezpieczanie mechaniczne upraw przed szkodami od zwierzyny.

Inne

W uzgodnieniu z klientem.