Opis konkurencji

1. Ścinka drzew
Konkurencja odbywa się na sztucznych „drzewach” w postaci wkopanych w ziemię kilkunastometrowych okrzesanych dłużyc. Zadaniem zawodnika jest ścięcie drzewa w wyznaczony punkt (oddalony o 11 m wbity w ziemię palik) przy jednoczesnym zachowaniu poprawnych parametrów pniaka oraz zasad bhp. Miejsce wbicia palika zawodnik wybiera sam. Startujący na wykonanie zadania ma 4 minuty. Czas rusza na komendę sędziego „start”, a zatrzymany zostaje w momencie uderzenia drzewa o ziemię.

2. Łupanie drewna
Zadaniem drużyny jest jest przebiegnięcie każdego z zawodników przez przeszkodę (chybotkę), połupanie czterech klocków drewna na tzw. ćwiartki oraz rozbicie jednej kostki cukru jednym tylko uderzeniem. Po wykonaniu zadania przez pierwszego z zawodników i przekroczeniu linii startu/mety – rusza kolejny zawodnik i czynność powtarza. Czas zostaje zatrzymany gdy ostatni z trójki zawodników pokona linię startu/mety.

3. Wymiana łańcucha
W tej konkurencji zawodnik na przeznaczonym do tego stole dokonuje wymiana łańcucha tnącego w pilarce na czas. Do konkurencji przystępuje bez rękawic i kasku, z własną pilarką. Podczas swojej próby musi obrócić prowadnicę o 180 stopni. Sprawdzana jest także poprawność montażu łańcucha – musi on być skierowany zębami tnącymi w odpowiednim kierunku oraz nie zwisać.

4. Moja-twoja
Zadaniem drużyny jest odcięcie od zamontowanej na stojaku kłody piłą typu „moja-twoja” czterech klocków drewna – po dwa z każdej strony. Odcinać należy na przemian – raz z jednej – raz z drugiej strony. Trzeci z zawodników zabiera odcięte klocki i biegnie z nimi do pieńka, na którym łupie je na cztery części każdy. Wymalowane na kłodzie czerwone linie oznaczają strefy cięcia, w których rzaz musi się zmieścić. Czas zostaje zatrzymany gdy cała drużyna po wykonaniu zadania przekroczy linię startu/mety.

5. Okrzesywanie
Na kłodzie umieszczonych jest 30 kołków imitujących gałęzie. Wszystkie okółki na każdej z kłód są identycznie rozmieszczone, są też tego samego gatunku drewna. Zadaniem zawodnika jest odcięcie wszystkich kołków w jak najkrótszym czasie, przy jednoczesnych zachowaniu dokładności cięć: zarówno wcięcia w kłodzie, jak i pozostałości po kołkach nie mogą być większe niż 10 mm. Podczas całej próby oceniane jest także odpowiednie zachowanie zawodnika pod kątem zasad bezpiecznej pracy.

6. Krążki
Konkurencja finałowa. Zawodnik musi odciąć z pionowego słupka co najmniej dwa krążków, a maksymalnie cztery. Za utrzymane na słupku krążki przyznawanych jest dodatkowych 10 punktów. W przypadku, gdy co najmniej dwa z nich się utrzymują – trzeci i czwarty punktowany jest potrójnie, czyli za 30 punktów. Gdy krążek spadnie – nie można już go podnosić. Czerwone linie wyznaczają strefy cięcia. Po odcięciu krążków zawodnik mija slalomem 5 kołków. Na końcu trasy jest stanowisko z napojem gazowanym „Mocny Drwal”. Zawodnik otwiera pilarką butelkę, odkłada ją i już tam zostawia, a napój wypija. W drodze powrotnej także mija tyczki slalomem. Po przekroczeniu linii startu/mety rusza kolejny zawodnik i czynność powtarza. Konkurencję uważa za się zakończoną, gdy cała trójka wykona swoje zadanie i wróci na linię startu/mety.

Jeśli jesteś zainteresowany/na rekordami w poszczególnych konkurencjach, kliknij tutaj.